The Euro area in crisis PDF

Please forward this error screen to premium5. Please forward this error screen to premium5. The Secretariat’s draft report was prepared for the Committee by Aida Caldera Sánchez with contributions by The Euro area in crisis PDF O’Brien and Patrizio Sicari under the supervision of Pierre Beynet.


A sovereign debt crisis has spread over a rising number of euro area Member States since early 2010. Intra-area disparities had widened before the crisis. Although in recession, Member States are requested to run austerity policies, their public debts are no longer safe assets, their economic policies are under permanent financial markets supervision. What are the origins of the euro area crisis? Can a single currency be maintained between so heterogeneous economies? Should domestic economic policies or the EMU framework be blamed for the current crisis? Should Europe establish binding fiscal rules, fiscal federalism or open economic policy coordination? Should Member States implement austerity measures and structural reforms? Or should the ECB guarantee public debt and EU institutions implement a growth strategy across the EU? These are some of the highly topical issues addressed in this volume of OFCE s Review/Debates and Policies. This volume is a release of twelve of the papers given at the 9th EUROFRAME Conference on economic policy issues in the European Union, held in Kiel on 8 June 2012. The papers reflect a large diversity of analyses on real exchange rate imbalances, debt crisis indicators, fiscal rules, banking and financial issues, and exit strategies.

Statistical research assistance was provided by Patrizio Sicari and editorial assistance was provided by Elisabetta Pilati. The Secretariat’s draft report was prepared for the Committee by Jan Stráský, Aida Caldera Sánchez and Guillaume Claveres under the supervision of Pierre Beynet. For further information please contact the European Union and Euro Area Desk at the OECD Economics Department at eco. Verlaten bouwproject in Lahinch, County Clare, Ierland. Het uitvoerende bouwbedrijf Keco, eens bijna de grootste in County Clare, is thans failliet. De kredietcrisis is de aanduiding voor de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond, in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte en pas in de loop van 2011 afliep.

De ontwikkelingen bedreigden al snel het ongestoord functioneren van het internationale financiële systeem, en ingrijpen van nagenoeg alle centrale banken bleek noodzakelijk. Vanaf oktober 2008 namen diverse overheden op grote schaal rechtstreeks deel in het risicodragend kapitaal van banken. Door de onderlinge beïnvloeding van deelmarkten is niet exact aan te geven welke gebeurtenissen elkaar op welke wijze beïnvloedden. In het algemeen kan gesteld worden dat problemen rond Amerikaanse hypotheken de onmiddellijke aanleiding vormden tot de crisis, die oversloeg op de markt voor daaraan gerelateerde complexe financiële producten. De aanduiding « kredietcrisis » dekt niet de gehele lading van de crisis. Vanaf begin 2010 veranderde de crisis van voorwerp: men maakte zich steeds meer zorgen over de financiële positie van een aantal overheden.

Dit leidde in april 2010 tot een crisis rond Griekse overheidsfinanciën. Vanaf 2001 had de Amerikaanse woningmarkt een sterke opleving laten zien, waarvoor diverse oorzaken zijn aan te wijzen. Een tweede factor werd gevormd door een toename van de hoeveelheid liquiditeit in het financiële systeem, enerzijds veroorzaakt door injecties door centrale banken en anderzijds door een toevloed van voor belegging beschikbaar kapitaal, met name vanuit Azië. Een derde factor werd gevormd door de ontwikkeling van een groot aantal nieuwe hypotheekvormen in de VS. In de VS houdt dit in dat de rente gedurende een klein aantal jaren na de aanvang vaststaat en daarna variabel wordt. De meest ingrijpende verandering had echter betrekking op de kredietwaardigheid van de hypotheekaanvrager.